BLOGKinh Nghiệm Thiết kế logo cho trường Đại Học

Vào một ngày cuối mùa thu năm 2017, An Tiêm nhận được lời đề nghị thiết kế mẫu Logo cho một khách hàng đặc biệt – trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) nhân dịp 25 năm thành lập trường.