chụp hình sản phẩm và quay video quảng cáoChụp hình sản phẩm quảng cáo

Trong một chiến dịch quảng cáo, thương hiệu không chỉ phải tiếp cận khách hàng bằng các phương pháp như truyền miệng, cho khách hàng dùng thử sản phẩm hay tiếp cận sản phẩm trực tiếp mà còn phải sử dụng hình ảnh để quảng bá sản phẩm.