Hệ Thống Nails & Spa Cool Touch

Thiết kế logo cho hệ thống Nails & Spa tại Mỹ - 13350 Camino Del Sur, San Diego, CA 92129, Torrey Highlands...
Link tham khảo: tại đây

Mr. Dũng Trần - Giám đốc